Metody Washingtonu pro uplatňování hegemonie se hroutí